Soutěž byla ukončena, děkujeme za účast.

Všem výhercům gratulujeme!

Výhry budou postupně rozesílány dle doložených účtenek.

 

 1. Zdeněk Šulc
 2. JIří Polák
 3. Miroslav Solař
 4. Sarka Los
 5. Jiří Lacina
 6. Radka Odvářková
 7. Štěpánka Šmídová
 8. Pavla Ševčíková
 9. Darina Opletalová
 10. Mário Vargic
 11. Daniel Belčev
 12. Iveta Káňová
 13. Petr Svoboda
 14. Lucka Pokorná
 15. Stanislav Doležal
 16. Alžběta Francová
 17. Markéta Kaupová
 18. David Valenta
 19. Petra Ždárská
 20. Jana Penkalova
 21. Anežka Janošcová
 22. Mirek Petrtýl
 23. Alfred Bindač
 24. Jozef Kaufman
 25. Richard Valenta
 26. Josef Daneš
 27. Terézia Valentová
 28. Marie Bezděková
 29. Adela Smolikova
 30. Hana Petrasova
 31. Tomas Smolik
 32. Ludmila Štěpánová
 33. Pavla Doležalová
 34. Stanislava Rohlová
 35. Peter Mock
 36. MARIE HALÍČKOVÁ
 37. Michal Končel
 38. David Šimek
 39. Bestova Ivana
 40. Fojtik Vaclav
 41. Věra Hanková
 42. Jan Brňa
 43. Kristýna Freislerová
 44. Tereza Bezděková
 45. Vladimír Houdek
 46. Dagmar Marková st.
 47. Jaroslav Káňa
 48. Jana Lecianova
 49. Petra Zajacová
 50. Radmila Matějcová
 51. Monika Haltufová
 52. Karel Matějec
 53. Magdaléna Janíčková
 54. Nikola Visnovska
 55. Lucie Hrbáčková
 56. Michal Powada
 57. Václav Mock
 58. Vendulka Závorová
 59. Lucie Nesvadbová
 60. Jana Sáblová
 61. Věra Šenkýřová
 62. Sylvia Hredzáková
 63. Lucie Hrbáčková
 64. Věra Hanková
 65. Eva Štípová
 66. Michaela Bystřická
 67. tana scheichenostová
 68. antonin světinský
 69. karel smetana
 70. jolana michalcová
 71. Tetjana Krichfalushiy
 72. Renata Martináková
 73. Martin Soumar
 74. Jaroslav Bystřický
 75. Eva Hronová
 76. Prchala Valtr
 77. Josef Šneberk
 78. Lucie Tibitanzlova
 79. Petr Binder
 80. Frantisek Pavlik
 81. Kateřina Burdíková
 82. Martin Káňa
 83. Marcela Čiháková
 84. Lucie Hrbáčková
 85. Marcel Bastl
 86. Jiří BOLEK
 87. Josef Šneberk
 88. Anna Písaříková
 89. Josef Velek
 90. Andrea Rudohradská
 91. Pavlína Jelínková
 92. Fojtikova eva
 93. Hana Fialová
 94. Jana Polenková
 95. Antonín Táborský
 96. Helena Branžovská
 97. Jitka Kalmanová
 98. Danuše Bindačová
 99. Naděžda Kaufmanová
 100. Veronika Rohrová
 101. Nikola Bašiagová
 102. Petr Pavlorek
 103. Zuzana Laurencikova
 104. Slavomíra Kubicová
 105. Michal Dokoupil
 106. Karel Smetana
 107. Jaroslava Mašínová
 108. Zuzana Janků
 109. Olga Lukešová
 110. Eva Posoldová
 111. Petra Ferenčíková
 112. Petra Hoffmannová
 113. MILUSE PETRASOVA
 114. MARCELA SMOLIKOVA
 115. Jitka Jirásková
 116. Věra Bozděchová
 117. Jana Vltavská
 118. Andrea Strouhalová
 119. Lucie Nesvadbová
 120. Martina Oulehlova
 121. Zuzana Vindušková
 122. Eva Zemanová
 123. Jiří Mašín
 124. Tomáš Posolda
 125. Jana Vltavská
 126. bozena cikura
 127. Andrea Dandova
 128. Radka Odvářková
 129. Štěpánka Šmídová
 130. Monika Haltufová
 131. Jan Gonsorčík
 132. Miroslav Halász
 133. Tomáš Janíček
 134. Simona Sándorová
 135. Jan Čertík
 136. Anežka Janošcová
 137. Radmila Matějcová
 138. Milan Sábl
 139. Radek Vrzák
 140. Jan Šebesta
 141. Lucie Chroboková
 142. Martina Dymková
 143. Marie Pohanová
 144. Dagmar Gonsorčíková
 145. Mária Petrášová
 146. Petra Válková
 147. Jakub Valenta
 148. Daniel Belčev
 149. Hana Sáblová
 150. Rudolf Vltavský
 151. Jan Mašín
 152. Michaela Karanikola
 153. Magdaléna Janíčková
 154. Karel Hendrych st.
 155. Barbora Szilvayová
 156. Alice Janoušková
 157. Jan Vrhel
 158. Zdenka Joskova
 159. Karel Bárta st.
 160. Karel Hendrych
 161. Kateřina Silber
 162. Lucie Zelenková
 163. Silvie Tomiová
 164. Jan Gonsorčík
 165. Marcela Hladová
 166. Miroslav Halász
 167. Jaroslava Mašínová
 168. Miroslav Pohan
 169. Aleš Dymek
 170. ANTONÍN HRUBÝ
 171. Petr Haltuf
 172. Karel Matějec
 173. Jan Gonsorčík
 174. Milena Pazderská
 175. petr svoboda
 176. Lucie Chroboková
 177. Petra Bogarová
 178. Martina Dix
 179. Monika Volková
 180. eva plhalova
 181. Matilda Labisová
 182. Zuzana Vacková
 183. Tomáš Janíček
 184. Dagmar Gonsorčíková
 185. Andrea Velátová
 186. David Pihávek
 187. Magdaléna Janíčková
 188. Eva Vyhlídalová
 189. Klára Vltavská
 190. Markéta Mikulášková
 191. Zuzana Šoupalová
 192. Simona Klaskova
 193. Markéta Haltufová
 194. Lucie Nesvadbová
 195. Kateřina Smolíková
 196. Michaela Trnková
 197. Stanislava Rybáková
 198. Vladimíra Ondřejová
 199. Blahoslav Vondraš
 200. Barbora Hlavová

 

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

 

2.1.

 

 

3.

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

4.

 

4.1

 

 

 

 

4.2

 

 

4.3

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

4.5.

 

 

 

 

4.6.

 

 

4.7.

 

 

 

 

 

4.8.

 

 

4.9.

 

 

4.10.

 

 

4.11.

 

 

 

 

4.12.

 

 

4.13.

 

 

5.

 

5.1

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

5.4.

 

5.5.

 

 

5.6.

 

 

5.7.

 

 

5.8.

 

 

5.9

 

 

6.

 

6.1.

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

6.3.

 

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

7.1.

 

7.2.

 

7.3.

 

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

7.6.

 

 

 

 

 

7.7.

 

 

7.8.

 

 

 

 

 

7.9

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE BALÍČKY ÚSTNÍ HYGIENY“

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „[Vyhrajte balíčky ústní hygieny“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

Pořadatelem Soutěže je společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235686 („Pořadatel“).

 

Organizátorem Soutěže je společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177691 („Organizátor“).

 

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž bude probíhat od 15. 2. 2019 00:00:00 hod. do 31. 3. 2019 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

 

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelů Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

 

Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

 

Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE

 

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že si v Době konání Soutěže zakoupí jakýkoliv produkt značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh nebo Corega (jednotlivě jako „Soutěžní produkt“ nebo společně jako „Soutěžní produkty“) a úplně a pravdivě vyplní registrační formulář na webové stránce www.zdravy-usmev.info („Webová stránka“), kde uvede své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo („Registrační formulář“), zaškrtne seznámení se a souhlas s těmito Pravidly.

 

Soutěžící je povinen v Registračním formuláři uvést, jestli Soutěžní produkt koupil v e-shopu sítě lékáren Dr. Max (https://www.drmax.cz/), nebo v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max.

 

V případě, že Soutěžící v Registračním formuláři nesprávně nebo nepravdivě uvede, že nákup Soutěžního produktu uskutečnil mimo e-shop sítí lékáren Dr. Max, přičemž však Soutěžní produkt, kterým se do Soutěže zapojil, zakoupil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, bude Soutěžící zařazen do losování o 190 Výher společně se Soutěžícími, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítí lékáren Dr. Max (viz body 4.9 až 4.11 níže).

 

V případě, že Soutěžící v Registračním formuláři nesprávně nebo nepravdivě uvede, že nákup Soutěžního produktu uskutečnil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, přičemž však Soutěžní produkt, kterým se do Soutěže zapojil, nezakoupil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, nebude do Soutěže zařazen, resp. bude ze Soutěže vyřazen v případě, že bude vylosován jako Výherce a nárok na uplatnění Výhry mu nevznikne.

 

Soutěžící může Soutěžní produkt zakoupit u kteréhokoli prodávajícího značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a Corega, včetně nákupů přes internet, v České republice. V případě, že z vydaného dokladu o nákupu nebude zřejmé, že předmětem nákupu byl Soutěžní produkt, je Soutěžící povinen, pro účely zapojení do Soutěže, nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, který Soutěžní produkt byl předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.

 

Soutěžící se může do Soutěže zapojit tolikrát, kolik Soutěžních produktů v době konání Soutěže zakoupil. Za každý zakoupený Soutěžní produkt se Soutěžící může do Soutěže zapojit jen jednou.

 

Soutěžící je povinen si uchovat všechny doklady o nákupu a pro účely ověření splnění podmínek Soutěže je na požádání předložit Organizátorovi. V případě, že Soutěžící získá Výhru v Soutěži, je povinen předložit Organizátorovi všechny doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny Soutěžní produkty, na základě jejichž nákupu se zapojil do Soutěže. V případě, že Soutěžící neprokáže Organizátorovi nákup jednotlivých Soutěžních produktů, který se rovná počtu zapojení Soutěžícího do Soutěže, nesplní podmínky Soutěže a bude ze Soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na uplatnění Výhry.

 

Ze všech Soutěžících v České republice bude po skončení Soutěže vylosováno 200 Soutěžících, kteří získají Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“). Losování se uskuteční nejpozději do 14 dnů od skončení Doby konání Soutěže.

 

Z celkového počtu 200 Výher vyčlenil Organizátor 10 Výher pro Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojí prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max.

 

Ze Soutěžících, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max, bude v samostatném losování vylosovaných 10 Výherců.

 

Ze soutěžících, kteří se do soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoli kamenné prodejně nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max, bude v samostatném losování vylosovaných 190 Výherců. Soutěžící, kteří si zakoupili Soutěžní produkt v kamenné prodejně sítě lékáren Dr. Max, budou zařazeni do slosování o 190 Výher spolu se soutěžícími, kteří se do soutěže zapojili nákupem Soutěžních produktů v kterékoli jiné prodejně nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max.

 

Výhercům bude zasláno oznámení o získání Výhry na e-mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři („Oznámení“). Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

 

Výherce je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení Oznámení potvrdit svůj zájem o Výhru a postupovat dle pokynů uvedených v Oznámení. V případě, že Výherce do 7 dnů od doručení Oznámení nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

 

VÝHRA V SOUTĚŽI

 

Výhrou v Soutěži je jeden balíček ústní hygieny značky Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a/nebo Corega (jednotlivě jako „Balíček“ nebo společně jako „Balíčky“) přibližně v hodnotě 2.000 Kč/Balíček („Výhra“). Přesná hodnota Výhry se odvíjí od složení produktů v jednotlivých Balíčkách a může se lišit. Složení produktů v jednotlivých Balíčkách se může lišit.

 

Celkem je do Soutěže zařazeno 200 Výher, ze kterých:

 1. 190 Výher mohou získat Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max; a
 2. 10 výher mohou získat Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max.

 

Počet Výher je konečný a neměnný. Každý Soutěžící může získat nanejvýš tolik Výher, kolikrát se platně zapojil do Soutěže. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojil 190 a vícekrát prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max a 10 a vícekrát prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max, může vyhrát nanejvýš 200 Výher.

 

Konkrétní Balíček bude obsahovat vždy produkty jedné ze značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh nebo Corega.

 

Balíček nemusí obsahovat všechny produkty z produktové řady jednotlivých značek. Konkrétní složení produktů v Balíčku určí podle použití produktů Pořadatel dle vlastního výběru.

 

Výhercům bude umožněno si vybrat jako Výhru konkrétní Balíček (balíček konkrétní značky). Výherce si Výhru vybere tak, že v odpovědi na Oznámení uvede, o který z Balíčků má zájem.

 

Výhra bude Výherci na náklady Organizátora zaslána na adresu uvedenou v Registračním formuláři, nebo na adresu, kterou Výherce uvede v odpovědi na Oznámení. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

 

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku 4.7 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, jak s touto Výhrou naloží.

 

Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Organizátora nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, je ve vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovatelem Pořadatele.

 

Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním některých svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu [SK.CPA@gsk.com]. Neudělení souhlasu nemá vliv na účast v Soutěži.

 

Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.

 

Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese [zdenka.hanzalova@promopartner.cz].

 

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli či Organizátorovi. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Organizátor provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel ani Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

V Praze dne 12. 02. 2019

Copyright © 2019 Promo Partner s.r.o. Všechny práva vyhrazena.